Monday, February 29, 2016

LIST OF PARTY LISTS

Akbayan                              Aksyon                                 CDP                                                        KBL
LDP                                        Makabayan                        PDP Laban                                           PRP
I-CARE                                  Abono                                  A TEACHER                                          AGAP
Ugyon                                   AKB                                        The Waray                                          Bayan Muna
Buhay                                   CIBAC                                    Coop-NATCCO                                  GABRIELA
Magdalo                              OFW Family                        KPTRAN                                               DPP
Bagumbayan                      BP                                           Makabayan                                        SJS
Aksyon                                 Bayan                                    Ladlad                                                   PLM
PMM                                     PMP                                      Sanlakas                                               Bago
Abag PROMDI                   ABC                                        Katipunan ng Demokratikong Pilipino
KKK                                        NAD                                       OSMEÑA                                             PDSP
PNP                                       PDR                                        PGRP                                                     Rizalist
UBJP                                      BELANE                                Buklod Capampangan                    MDP
Bicol Saro                             KABAKA                               Bileg ti La Union                                Pinaghuisa
SARRO                                  FVR                                        Christian Muslim Independent  BIAG
Retailers Party                   DAMAGO                            Move Makati                                     PINATUBO
Liping Kalookan                 MRP                                      PArtido Magdalo                              KABACA
Partido PAGASA               Ummah Party                    Paglaum Sang Banwa                     BILEG
Pusyon Pilipino                 KABATAK                             Kusog Han Eastern Samar             UNA
Abante Anak Bisaya        BAKUD                                 Philippine Christian Nationalist   DA
Sama Sama Tarlac            ALAYON                               Islamic Party of the Philippines  KDT
Pangkat Laguna                Partido Tapat                     Quezon Nationalist Democratic CORAL
CARD                                     PADER                                  Katig-buan Nortehanon                ATUN
KUSUSG                               CATAPAT                             Cotabato United People’s Movement
Partido Batanguen          Partido del Pilar                Partido Pundok Biliranon              Timawa
NAVOTENO                        Partido Dimasalang         People’s Consultative                    UGP
Siap Party                            Lanao People’s                 Reform Caloocan Party                  EDSA
ABP BICOLNON                 PS                                           United Guardians Party                 BISKEG
UCCP                                     PCM                                      AKB                                                        USPP
Partido Magdiwang         DILC                                       PPP                                                        LAPIANG K
SPP                                        UK CAPIZ                             Democratic Tabula Tua                  CCA
SANDUGO                          1-CEBU                                 AZAP                                                     AKMA-PTM
KAMBILAN                          PM                                         LINGKOD TAGUIG                           AMM
AIM                                       BALIKATAN                         Partido Bagong San Pablo             KKK
SZP                                         BOPK                                     PDP                                                        PAK, ABE
PMB                                      CPP                                        LPK                                                         PKP-1930
MLPP                                    PMP Pinagsanib                Workers’ Party of the Philippines
RPM-P                                  Nagkakaisang Partido ng mga Kapampangan

Wow!
Interesting!
Any comment?